بررسی های تالشان نیوز حکایت از آن دارد در طول یک ماه گذشته در بیمارستان دولتی تالش بر اثر قانون زایمان طبیعی اجباری ، بروکراسی اداری و کمبود امکانات و عدم حضور به موقع پزشک ، دو نوزاد به کام مرگ کشیده شدند.

به گزارش تالشان نیوز اجبار به زایمان طبیعی در بیمارستان دولتی تالش دو نورزاد را در طول یک ماه به کام مرگ کشاند.

مطابق بررسی های به عمل آمده صحت این دو اتفاق ناگوار به تایید رسیده است .

موضوع زایمان طبیعی به دلایل مختلف به قانون اجباری در بیمارستان های دولتی و حتی خصوصی کشور تبدیل شده است که در طی سالهای اخیر حواشی زیادی را هم با خود به همراه داشته است.

طوری که افزایش میزان زایمان طبیعی به عنوان ارزشیابی مراکز درمانی محسوب شده و انجام عمل سزارین ضمن ممنوعیت و محدودیت خاص مستلزم تشخیص پزشک و مسئول فنی بیمارستان و تشکیل کمیسیون داخلی مراکز درمانی است .

بیمارستان شهید نورانی تالش نیز از قاعده مستثنی نبوده و خانم ۳۴ ساله ای که برای زایمان خود به بیمارستان مراجعه کرده و با تمام تلاش کادر درمان و صبر و تحمل خود قادر به زایمان طبیعی نمیگردد.

در نهایت بعد از ساعت ها تلاش و اصرار و خطر افرین شدن شرایط تصمیم کادر درمان و ماما ها بر فراهم کردن شرایط برای زایمان سزارین میشود.

اما به گفته شاهدان عینی و گزارش های برخی منابع بیمارستان به دلیل عدم تشکیل به موقع کمیسیون و عدم حضور به موقع پزشک بیهوشی و پزشک زنان و زایمان عمل سزارین به تاخیر میوفتد و در نهایت برای نجات جان مادر، نوزاد تلف شده و فوت میگردد.

مشابه چنین اتفاقی روزهای قبل سال نیز اتفاق افتاد و یک نوزاد دیگر در جریان زایمان طبیعی تلف شد.

با این تفاوت که در ان اتفاق جان مادر نیز به خطر افتاد.

به هر ترتیب این اتفاق ناگوار به دلایل مختلف از کمبود امکانات تا نقص قوانین و یا ناکارامدی مسئولین و پزشکان این واحد درمانی رخ داده و ممکن است بار دیگر هم اتفاق بیوفتد که البته در دست بررسی از سوی مراجع نظارتی است.

انتظار میرود دستگاه های نظارتی ضمن بررسی ابعاد ماجرا مسئولین دانشگاه علوم پزشکی را مجاب به فراهم کردن امکانات زیر ساختی و رفع کمبود پزشک کنند.