مهیار سماکچی امروز و در اولین چلسه شورای اسلامی شهر رشت در سال ۱۴۰۲ با قرائت سوگند نامه به عنوان عضو جدید شورای شهر رشت معرفی شد.

به گزارش تالشان نیوز ، صبح روز شنبه، مهیار سماکچی با ادای سوگند به صورت رسمی به عنوان عضو جدید شورای شهر رشت معرفی شد.

سماکچی دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است و ریاست صنف خواربار شهرستان رشت را در کارنامه خود دارد.

او جایگزین مهدی نوری هریس در شورای شهر رشت شده که به مدت ۶ ماه با حکم دادگاه حق حضور در جلسات را ندارد.

وی پس از قرائت سوگند نامه با بیان اینکه امیدوارم خداوند به همه ما عزت و آبرو دهد اظهار کرد: امیدوارم شاهد مودت و دوستی در شورا باشیم و شورا به عنوان ناظر بر عملکرد شهرداری رشت باید تمام تلاشش را برای رفع مشکلات به کار بگیرد.

سماکچی با بیان اینکه مدیری که عملکرد قابل دفاعی ندارد باید برای پاسخگویی حضور پیدا کند افزود: با کسی تعارف ندارم و حتی اگر نزدیکان بنده نیز باشند در صورتی که توانایی ندارند باید برکنار شوند و باید در عملکردمان جهادی باشیم.

پس از اتمام جلسه علنی امروز شورای رشت، موضوع انتخاب رئیس کمیسیون عمران شورای رشت که تا پیش از این بر عهده مهدی نوری هریس بود با حضور اعضای کمیسیون عمران شورا به رای گذاشته شد.

با اعلام آمادگی محسن سماکچی و موافقت اعضای شورای رشت، محسن سماکچی به عضویت کمیسیون های عمران ، ترافیک و بهداشت و محیط زیست شورای رشت درآمد.

با موافقت اعضای کمیسیون عمران، محسن سماکچی به عنوان ریاست کمیسیون عمران شورای رشت انتخاب شد./ دیارمیرزا

مهیار سماکچی