دکتر سعید رستمی مدیر شبکه بهداشت و درمان تالش از پلمب شش واحد صنفی نانوایی متخلف به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی و استفاده از جوش شیرین خبر داد

به گزارش تالشان نیوز دکتر سعید رستمی مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش از پلمب شش واحد صنفی ( نانوایی ) متخلف در شهرستان خبر داد .

مدیر شبکه بهداشت و درمان گفت : شش واحد صنفی متخلف ( نانوایی ) به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی و استفاده از ماده غیر مجاز جوش شیرین در خمیر نان با نظارت کارشناسان بهداشت محیط و کار در بخش اسالم و شهر تالش پلمب شد .

رستمی با بیان اینکه متصدیان نانوایی ملزم به رعایت موازین بهداشتی هستند افزود: در برخورد با متخلفین شبکه بهداشت و درمان هیچ اغماضی نخواهد داشت و اقدامات قانونی انجام خواهد شد .

گفتنیست مدیر شبکه بهداشت و درمان تالش پیشتر از تشدید بازرسی های کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان خبر داده بود.

این برخورد ها با وجود اینکه قطعا تنش های اجتماعی را در برخواهد داشت اما قابل تقدیر بوده و انتظار میرود سلامتی جامعه قربانی مصلحت اندیشی نگردد و چنین اقداماتی تداوم داشته باشد