طی حکمی از سوی مقام قضایی صبح روز پنجشنبه ۲۵ اسفند قلع و قمع ۵ سالن ورزشی ، استخر و ساختمان واقع در مجتمع شهید زمانیان تالش تخریب خواهد شد.

به گزارش تالشان نیوز پس از گذشت حدود سه دهه از آغاز دعوای حقوقی شاکیان خصوصی با اداره ورزش و جوانان تالش بر سر مالکیت اراضی واقع در مجتمع ورزشی شهید زمانیان سرانجام به پایان رسید.

حدود ۱۴ ماه پیش بود که در پی شکایت شاکیان خصوصی و مالکین سابق ، طی حکمی از سوی دیوان عالی کشور پلمب تعدادی از سالن های ورزشی و ساختمان های واقع در مجتمع شهید زمانیان تالش و خلع ید اداره ورزش و جوانان از حدود ده هزار مترمربع این اراضی صادر شد.

و دو سالن ورزشی و استخر کوثر و همچنین دو ساختمان اداری مجتمع شهید زمانیان پلمب گشت.

این اتفاق ناگوار در حالی جوانان و ورزش دوستان منطقه را به حیرت کشاند که با توجه به کمبود فاحش سرانه فضاهای ورزشی در شهرستان عملا ورزش منطقه را به چالش کشیده شد .

با این حال به نظر میرسید با توجه به رای قطعی دیوان عالی کشور متولیان ورزش استان و کشور فکری به حال جلب رضایت شاکیان خصوصی بکنند اما انچه که اتفاق افتاد رضایت شاکیان خصوصی نه تنها جلب نشد بلکه حکم قلع و قمع ۵ سالن ورزشی و استخر و ساختمان های اداره ورزش و جوانان واقع در مجتمع ورزشی شهید زمانیان صادر شد.

بدین ترتیب شنیده ها حکایت از ان دارد بر اساس حکم صادره از سوی مقام قضایی تخریب سالن های ورزشی فردا اجرا خواهد شد.

گفتنیست ۱۰ هزار مترمربع دیگر از اراضی مجتمع شهید زمانیان تالش هم که دو سالن ورزشی در ان واقع شده بزودی به نفع شاکیان خصوصی پلمب و خلع ید خواهد شد و سرنوشتی چون دیگر سالن ها خواهد داشت.