اتفاقات عجیب در شورای شهر شاندرمن

به گزارش تالشان نیوز در پی رد صلاحیت مرتضی شهبازی شهردار پیشین شهر شاندرمن، اعضای شورای اسلامی این شهر پس از کش و قوس های فراوان سرانجام در اخرین روزهای مهلت قانونی نسبت به انتخاب شهردار آینده شاندرمن بر سر مجید شهبازی برادرزاده شهردار پیشین بدون داشتن سابقه ی اجرایی خاص در کارنامه و سوابق به اجماع رسیدند و با ۴ رای وی را به عنوان شهردار آینده شاندرمن معرفی کردند.
به دنبال این فخرالدین شیرین نیا عضو شورای شهر شاندرمن در گفتگویی با ماسال نیوز ادعاهایی بر علیه حجت باباپور رییس شورای شهر شاندرمن در روند انتخاب شهردار مطرح نمود.
شیرین نیا که به نظر میرسد متاثر از مخالفت افکار عمومی در مخالفت با انتخاب محید شهبازی قرار گرفته در این گفتگو مدعی شده که مطابق هماهنگی انجام شده با باباپور قرار بود با غیبت اعضا این جلسه به حد نساب نرسد .
پس از صحبت های شیرین نیا حجت باباپور رییس شورای شهر شاندرمن طی نامه ای با بیان اینکه به دلیل مشکلات شخصی قادر به ادامه کار نمیباشد از سمت خود استعفا داد !
باید دید طی روزهای آتی چه سرنوشتی پیش روی شورا و شهرداری شاندرمن خواهد بود