قاچاق در تالش
کشف و توقیف دو تن محموله گوشت مرغ قاچاق در تالش 15 فروردین 1400

کشف و توقیف دو تن محموله گوشت مرغ قاچاق در تالش

میثم جعفری از همکاری نیروی انتظامی در توقیف این محموله خبر داد و افزود: مرغ ها با همکاری بازرسان اصناف با قیمت مصوب در بازار عرضه شد و خودروهای توقیفی و متخلفان این پرونده به محاکم قضایی ارجاع داده شدند