فردین نظیزی
مشاهده کوکر شکم سیاه برای اولین بار در گیلان 11 فروردین 1400

مشاهده کوکر شکم سیاه برای اولین بار در گیلان

دو قطعه کوکر شکم سیاه توسط یکی از پرنده‌نگرهای فعال در حوزه این شهرستان ( فردین نظیری ) ، در حاشیه تالاب جوکندان منطقه حفاظت‌ شده لیسار مشاهده و عکاسی شد.