اینجا تهران است، فروشگاه بزرگ "تُرکیه" + عکس و فیلم

به گزارش خبرنگار بخش بازرگانی خبرگزاری تسنیم، نامش مرکز تجاری ترکیه در ایران است، در گران‌قیمت ترین محله شهر تهران واقع‌شده، برخلاف رویه معمول، برروی سردر مرکز تجاری نام  مکان به‌صورت ایرانی نوشته‌شده است. شاید با

ادامه

اینجا تهران است، فروشگاه بزرگ "تُرکیه" + عکس و فیلم

به گزارش خبرنگار بخش بازرگانی خبرگزاری تسنیم، نامش مرکز تجاری ترکیه در ایران است، در گران‌قیمت ترین محله شهر تهران واقع‌شده، برخلاف رویه معمول، برروی سردر مرکز تجاری نام  مکان به‌صورت ایرانی نوشته‌شده است. شاید با

ادامه